:: STATISTIK

Här har vi av uppenbara skäl valt att dela upp statistiken p?de båda raserna. Vi är ju alla medvetna om att statistik visar det man vill visa, och självklart är det de bästa resultaten vi vill peka p? här. Men för er som vill lusläsa: g?in under ”Valpkulls resultat?för där står allt, inkl alla skavanker som tänkas kan.

Rottweiler
Genom åren har det blivit 10 st rottiskullar med totalt 70 st födda valpar. Av dessa 70 individer har endast tre höftledsfel. Något som känns mer än tillfredsställande.

Stafford
19 st Staffordkullar med totalt 99 st individer har fötts parallellt med rottisarna - av dessa är 14st champions till dagens datum. (2009-07-19)

Statistik över hur våra valpköpare upplever hälsan, mentaliteten, utseendet och vår insats kommer framledes att presenteras här d?en enkät är under bearbetning. Den skall g?ut till samtliga valpköpare i början av hösten. Förhoppningsvis kommer den statistiken att kunna presenteras till början av nästa år.

Genomsnittlig inavelsgrad i kenneln till och med 2007:       ?/span>(Samtliga siffror är hämtade från SKKs Avelsdata).

Ras

Inavelsgrad

Genomsnittet för rasen

Rottweiler

0.4 %

1,3 %

Stafford

0.07 %

3,0 %

  

 

So, do not wait more, go online and shop for great pieces of replica jewelry at rolex replica watches affordable prices for you and your loved ones. Piaget is such a brand in watch luxury market which is surely going to steal the heart of everybody with its incredible designs and exceptional features. The magnificent rolex replica watches look and stellar features of the replica watches sale make them astonishing and highly appealing. These rolex replica watches can be best described as an incomparable fusion of advanced technology and contemporary or traditional styles. By Incorporating advanced technology in the rolex replica sale, one can be assured of their strength, beauty and resilience. Although, there is no dearth of branded Piaget watch¡¯s classy models, markets are flourished with their imitation watches.